Fotoperiodisme

Fotografies per a l’Agència Catalana de Notícies

76

79

82

84